MACAM – MACAM THAHARAH (Bersuci) BAGI ORANG SAKIT

Tinggalkan komentar

Agustus 18, 2012 oleh fayyasin99

MACAM – MACAM  THAHARAH (Bersuci) BAGI ORANG SAKIT

Written By : MOH. FAUZI ALVI YASIN

  1. Istinja’

Istinja’ artinyabersuciuntukmenghilangkanbekasbuang air kecilataubuang air besarpadakeduatempatkeluarnyamasing – masing.Istinja’ tidaksahhukumnya, apabilakotoran yang melekat di badantidakdihilangkanterlebihdahulu. Benda – benda yang bias digunakanuntukIstinja’ adalah :Batu, tembikar, daun – daunan.

  1. MandiWajib

Mandiwajibartinyamandiuntukbersucidarihadasbesar.Caranyaadalahdenganmenyiramkan air bersihsecarameratakeseluruhtubuh.Macam – macamhadasbesaradalah :bersetubuh, selesaihaid, selesaidarimelahirkan, selesainifas.

  1. Wudhu

Wudhuartinyabersucidarihadaskecil.Hadaskeciladalahsegalahal yang membatalkanwudhu, yaitu :kentut (buang gas). Orang yang sedangsakittetapharusberwudhu, asalkantidakberbahayaataumemperlambatkesembuhannya.

  1. Tayamum

Tayamumdigunakansebagaipenggantimandiwajibatauwudhu, ketikaseseorangberhalanganmemakai air atautidakmendapati / kesulitanmencari air.Jadiapabilakesulitanmencari air, danapabilajikaseseorangmenggunakan air ataumandidapatmembahayakankesehatannya.Makadiadibolehkanmenggunakandebu yang bersih.

Source :Buku “Sakitku, Ibadahku”

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: